EFT en wetenschap

Wat er gebeurt als we EFT toepassen, is dat de herinnering niet langer gekoppeld wordt aan een bedreiging. En daarmee wordt de keten van reacties doorbroken.

Neem contact op

EFT en de amygdala, de alarmknop

De amygdala, een kern van neuronen, diep in de hersenen liggend, legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie wordt bepaald welke emotionele reactie het meest zinvol is. De reactie van de amygdala op prikkels vindt snel en volledig automatisch plaats. Bij een herhaling van dezelfde situatie zal de amygdala het lichaam aanzetten tot dezelfde respons, de vorige keer heb je immers overleefd.

Angst en agressie zijn de belangrijkste emoties die de amydala reguleert: in een bedreigende situatie zorgt deze kern ervoor dat onder andere de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol worden aangemaakt. Deze hormonen regelen dat de bloeddruk stijgt, de hartslag omhoog gaat, bloed naar de spieren gaat, spieren zich spannen, de spijsvertering stilvalt, je immuunsysteem uitgeschakeld wordt etc.. Het schuift bovendien het helder denken door de prefrontale cortex aan de kant.

De amygdala regelt de vecht, vlucht of bevriesreactie. Bij de vecht- vluchtreactie zorgen de stresshormonen voor een stoot energie waardoor je kunt vechten of vluchten. Maar wat gebeurt er als die enorme explosie van energie niet voor vechten of vluchten gebruikt wordt? Al die vrijgemaakte energie hoopt zich op om later alsnog gebruikt te worden.

Volgens de Amerikaanse psycholoog en biofysicus Peter Levine is ‘trauma’ geen psychologisch verschijnsel maar hoort het thuis bij de fysiologie. Volgens hem is trauma het geheel van lichamelijke reacties die optreden nadat een schokkende gebeurtenis niet of niet volledig verwerkt is.

Dat een schok niet volledig verwerkt wordt kan bij mensen o.a. komen door

  • ontkenning of verzwijgen
  • het onderbreken en onderdrukken van het naderhand van nature optredende trillen

Bij dieren zie je na de bevriesreactie actie. Het dier gaat trillen en schudt de stress van zich af. Voor mensen is dat vaak lastig, we worden getroost, vastgehouden of we generen ons.

De amygdala speelt ook een belangrijke rol in hoe een stressvolle situatie wordt opgeslagen. Als je een situatie als angstig hebt ervaren, zal de amygdala de opslag en associaties (triggers) van die gebeurtenis koppelen aan angst. Het scant de omgeving naar bedreigende situaties, gebaseerd op die triggers. Wordt een situatie als dusdanig beoordeeld, dan zal de stressreactie direct optreden. De amygdala kent geen verschil tussen imaginair, herinnering en een werkelijke gebeurtenis. Dus ook als je terugdenkt aan een situatie zal de stressreactie er volledig zijn.

Meer weten over EFT?

Neem vrijblijvend contact op.

Direct contact

EFT en de hippocampus

De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van belang is voor de overleving. Als een situatie als gevaarlijk is beoordeeld zal het ook zo in het geheugen opgeslagen worden. Vervolgens zal de hippocampus als zich een vergelijkbare situatie voordoet, de amygdala activeren.

Vanaf conceptie tot het zevende levensjaar wordt alle informatie rechtstreeks opgeslagen in het onderbewuste. Het talige bewustzijn is dan nog niet zover ontwikkeld dat het zaken kan relativeren. Ons idee over onszelf en het leven wordt hier gevormd. Ook daarna worden situaties opgeslagen, maar ze zijn dan meestal eerst door het filter van die oude overtuigingen gehaald en op basis daarvan geïnterpreteerd.

Ons handelen wordt voor meer dan 90% bepaald door ons onderbewuste, dat dus voornamelijk gevoed is door vroegkinderlijke gebeurtenissen, We hebben overlevingsstrategieën ontwikkeld die, tenzij we ons er weer bewust van worden, ons gedrag bepalen.

Wat heeft dit met EFT te maken?

Wat we regelmatig zien gebeuren is dat een cliënt in eerste instantie voor de angst bij een traumatische herinnering een 9 (waarbij 0 geen last/10 heel erg veel last) scoorde, dit na een paar rondjes EFT om een of andere reden weg lijkt te zijn.

Bij mensen met een trauma is vaak de herinnering de trigger. Hij/zij blijft op de (bewuste of onbewuste) herinneringen reageren alsof het gevaar nu aanwezig is. Dat gebeurt niet bewust, de cliënt heeft negatieve reacties, zonder te weten waarom. De herinneringen op hun beurt worden vervolgens door het systeem herkend als een bedreiging.

Wat er gebeurt als we EFT toepassen, is dat de herinnering niet langer gekoppeld wordt aan een bedreiging. En daarmee wordt de keten van reacties doorbroken.

Met EFT kunnen we direct invloed uitoefenen op de aanmaak van verschillende neurotransmitters. De aanmaak van glutamaat, de neurotransmitter die angstgevoelens produceert en vervolgens weer opslaat ‘voor de volgende keer’, wordt onderbroken. Tevens worden er GABA (gamma-aminoboterzuur) en serotonine aangemaakt. Deze neurotransmitters verminderen stress en bevorderen een gevoel van rust. Bovendien belemmeren zij de neurotransmitter glutamaat om de ervaring opnieuw op te slaan in de amygdala.

Verder blijkt ook, dat als je klopt terwijl je praat over de stressvolle ervaring de stress vermindert. Er vindt een herprogrammering plaats in de hippocampus. Die vergelijkt de bedreigingen uit het verleden met de situatie nu om aan de amygdala door te geven of die situatie een bedreiging is of niet. Door deze herprogrammering zal ook in de toekomst die trigger niet meer als bedreigend worden ervaren.

EFT en hersengolven

In 1924 ontdekte Hans Berger het EEG apparaat waardoor het mogelijk werd om hersengolven te meten. Het spectrum van deze hersengolven wordt onderverdeeld in 5 verschillende soorten. Alfa, Beta, Theta, Delta en Gamma. De eerste vier zijn het meest bekend.

Beta Golven

De Beta Golven kenmerken zich door een frequentie van 14 Hertz (Hz.) tot ongeveer 40 Hz. Als de beta-golven aanwezig zijn in een goede verhouding tot de andere hersengolven dan heeft het waardevolle kwaliteiten. Beta-golven zijn van groot belang als je een taak uit wilt voeren waarbij je bewuste aandacht nodig is. Beta-golven bevat de kwaliteiten van logisch denken, het oplossen van concrete problemen, en actief naar buiten gerichte aandacht. Beta-golven helpen ons dus om bewust te functioneren in de wereld. De sterkte van de beta-golven gaat omhoog door angst en gaat omlaag door spieractiviteit. Bij stress en spanning produceer je veel beta-golven terwijl er weinig andere hersengolven aanwezig zijn. Je gedachten botsen met elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen. Helder denken lukt dan meestal ook niet meer.

Alfa Golven

Het bereik van de Alfa golven loopt van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met een lagere frequentie. We zijn alert, maar toch ook ontspannen, een licht meditatief bewustzijn. Alfa golven zijn geassocieerd met ontspanning. Alfa-golven nemen toe zodra je met de aandacht meer naar binnen keert. Deze golven zijn aanwezig bij dagdromen, fantaseren en visualiseren. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn en met een ontvankelijke geest.

Theta Golven

De Theta Golven vinden we in het bereik van 4 Hz. tot 7 Hz. Deze hersengolven worden geassocieerd met creativiteit, inspiratie, dromen en ‘beeldend denken’.

Over theta-golven is het meest bekend dat ze voorkomen tijdens de REM-slaap. REM staat voor ‘rapid eye movement’, het deel van de slaap waarin je droomt.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat theta-golven verbonden zijn met het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen.

Buiten de slaap zijn de theta-golven sterker aanwezig als je creativiteit geprikkeld is. Hoe meer ontspannen je bent, hoe groter de kans op sterke theta-golven. Theta-golven worden ook wel geassocieerd met intuïtie en buitenzintuiglijke waarneming. Theta is de ideale bewustzijnstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, door regelmatig te mediteren in een Theta toestand, geestelijk en lichamelijk gezondheid toeneemt. Je herstelt sneller van zware ziektes en lichamelijk operaties en je bent helder van geest.

Delta Golven

Wanneer de hersengolven tussen de 0,5 Hz. en 4 Hz zijn dan zijn we aan het slapen. Deze golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap. We zijn ook fysiek totaal ontspannen en we zijn dan ook even ‘helemaal weg’. De Delta staat is ook waar we aan het herstellen zijn en genezen omdat in die staat het menselijk groeihormoon aangemaakt wordt. Het verschil tussen Theta en Delta is, dat in een Delta-toestand je hersengolfactiviteit praktisch stilligt. Door deze stilte kun je je geest volledig richten naar je onderbewuste. Elke intentie die dan wordt uitgesproken kan volledig je werkelijkheid bepalen.

Gamma Golven

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10 – 15 jaar erkend, voorheen werden ze gerekend tot Beta Golven. De Hoge Beta golven want de Gamma golven beginnen pas bij 40 Hz. en gaan ver door richting 70 Hz. Deze hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Bijvoorbeeld als je zonder moeite topprestaties kan leveren door gelijktijdige integratie van alle binnenkomende processen uit verschillende gebieden van het brein. Maar ook bij woede-uitbarstingen, gebruik van geweld, hoge mate van stress en totale onbalans is er sprake van gamma hersengolven.

De wetenschap heeft ontdekt dat op momenten van vlagen van herkenning of tijdens hoog-niveau informatieprocessen kort de gamma-status wordt bereikt. Volgens de onderzoekers zijn de gamma-golven van belang voor het transport van de informatie door het brein van de visuele gebieden naar het lange termijn geheugen.

Meer weten?

Neem telefonisch contact op

Bel direct

EFT

Wat heeft dit alles te maken met EFT? Bij een onderzoek werden vrijwilligers op een EEG aangesloten terwijl ze EFT toepasten.

Voor de EFT sessie waren de proefpersonen obsessief aan het denken over het probleem en waren voornamelijk Beta golven zichtbaar. Tijdens de EFT sessie veranderden die golven in Alfa, met Theta golven als herinneringen en emoties in het bewustzijn kwamen. Gedurende de sessie kwamen de hersengolven steeds meer in balans. De Alfa golven lijken te werken als een brug tussen de Beta en Theta golven.

Zonder de Alfa golven lukt het niet het onderbewuste bewust te worden. Verschillend onderzoek heeft aangetoond dat met EFT de Alfa staat snel te bereiken is. Dit verklaart waarom tijdens een EFT sessie onbewuste overtuigingen zo snel aan de oppervlakte komen en om te buigen zijn. In feite communiceer je dan rechtstreeks met je onderbewuste. Door nieuwe informatie toe te voegen aan de herbeleving van een herinnering, kun je de emotionele lading hiervan veranderen. Met als gevolg dat die herinnering je niet langer belast.

Aan het einde van het EFT-protocol wordt regelmatig het awakened mind-patroon gezien. Dit patroon wordt zichtbaar als iemand emotionele, persoonlijke, creatieve of spirituele inzichten heeft. Het wordt ook gezien tijdens de meditatie van gevorderde beoefenaars.

Wat past het best bij jou?

Ik help je graag om uit te zoeken of CO-3 voor jou de juiste oplossing is. Neem vrijblijvend telefonisch contact op.