CO-3

CO-3 is een praktijk voor mensen die op zoek zijn naar een andere benadering van klachten. Resultaatgericht en met methodes die de cliënt direct zelf kan toepassen. Onder andere door middel van EFT & Quantum Touch. CO-3 staat voor: Communicatie, Compassie en Coherentie

Neem contact op

Het is mijn missie om via communicatie, met behulp van technieken als EFT en Quantum Touch, op zoek te gaan naar (h)erkenning van en compassie met het levensthema dat op dit moment aandacht vraagt.
Compassie is een krachtige basis om los te laten en daardoor coherentie te bereiken.
In een coherente staat, een staat van heelheid, kan alles weer stromen.

Communicatie met het onderbewuste staat centraal in de behandeling. Wat ben jij, naar aanleiding van gebeurtenissen in je leven (vanaf conceptie tot plm 7 jaar) gaan geloven over het leven en jouzelf? Die overtuigingen worden leidend en kunnen belemmerend werken. In het onderkennen van de kracht van het onderbewuste en hoe dat ons leven stuurt, vaak zonder dat we dit weten, ligt het vermogen om te veranderen. Door bewust met deze kracht te werken, kun je uit oude patronen stappen.

Prenatale psychologie leert ons dat gedragspatronen al in een vroeg stadium van de zwangerschap gevormd kunnen worden. Het is fascinerend om de oorsprong van gedrag te ont-dekken en belemmerende overtuigingen te transformeren. Ook intergenerationele en culturele trauma’s kunnen een deel worden van je blauwdruk.
Met EFT en Quantum Coach technieken kan hierin op zachte, intensieve wijze een veranderproces op gang gebracht worden.

Naast Quantum Touch, EFT en Quantum Allergy werk ik ook met Matrix Reimprinting. Matrix Reimprinting gaat over empowerment en transformatie. Waar je bij EFT de emoties rond een traumatische gebeurtenis neutraliseert, geef je er met Matrix Reimprinting een positieve draai aan. Waar je eerst slachtoffer was, voel je je na een MR sessie sterk en ‘in control’. Oude overtuigingen die nu nog steeds je gedrag en leven bepalen, transformeren in dit mooie proces.

Het is mijn passie om je te begeleiden ‘van lijden naar leiden’. Van slachtofferschap naar zelfregie. Vanuit ervaringen van machteloosheid werken naar vrijheid. Je krijgt het leiderschap over jouw leven weer terug.

Meta-health is ook een tool die ik kan inzetten. Het is een methode om, aan de hand van biologische wetten, te zoeken naar de emotionele oorzaken van ziekte en symptomen. Het is verbazingwekkend hoe het vaak precies laat zien welk thema of trauma ten grondslag ligt aan een klacht. En als je dat thema vervolgens aanpakt, kan de ziekte veranderen, verdwijnen of een andere betekenis krijgen.

Ik heb ervaring met een groot scala van klachten, zowel fysiek als mentaal. Mijn aanpak is altijd vanuit respect voor de cliënt en volgend. Maar wel gericht op een optimaal resultaat.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op.

Direct contact

Tarieven

Een coachingstraject begint met een intake / kennismakingsgesprek. Deze duurt ± 30 – 45 minuten en kost € 25,00. Een intake gesprek kan telefonisch of in de praktijk plaatsvinden. Daarna besluit je of je verder gaat en hoe we dat gaan invullen.

 

Coaching

Particulier – € 50,00 incl. btw per uur
Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur

Zakelijk – € 50,00 excl. btw per uur
Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur

 

Traject

Kort traject – € 200,00 incl. btw
maatwerk

Intensief traject – € 300,00 excl. btw
5 consulten van 1,5 uur

 

Intensive

1 daagse – € 225,00 incl. btw
3 consulten van 1,5 uur

2 daagse – € 450,00 incl. btw
maatwerk, incl. overnachting bij B&B Comon/em>

Meer weten over EFT?

Neem vrijblijvend contact op.

Direct contact

Zakelijk: bestaat de mogelijkheid om vooraf een begeleidingstraject af te spreken.
Dit traject bestaat uit 12 uur begeleiding met een looptijd van maximaal 1 jaar.
De kosten van dit traject zijn € 550,00 excl.btw

Vergoeding

Zorgverzekeraars kennen geen vergoeding voor de kosten van coaching.  Sommige vergoeden deels uit coulance. Informeer hiernaar bij de zorgverzekering.

Werkgevers vergoeden steeds vaker de kosten van coaching of deelname aan workshops, als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket. Vanuit het opleidingsbudget of beperking ziekteverzuim. Ook bij burn-out klachten is vaak een deel van het reintegratie-budget vrij te besteden aan een zelf gekozen therapie- of coachingstraject.
Hoge Scholen kennen ook een vergoeding voor deelname aan workshops of individuele begeleiding.

Voor ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Een uitkering?
Informeer bij uw e-coach van het UWV of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Reintegratie budget of Individuele Reïntegratie Overeenkomst.
Hieruit kunnen vaak kosten voor coaching worden betaald.
Kijk op www.uwv.nl en kies de opties “particulieren” en dan “reïntegratie”.
Ook het PGB kan vaak worden gebruikt voor individuele coaching.
Kijk hiervoor op www.ciz.nl en zoek op uw regio.

Minimum inkomen

Gemeente Nijmegen en Heumen kennen de “Meedoenregeling”. Hiermee kunnen mensen met een laag inkomen toch gebruik maken van diverse diensten, waaronder die van CO-3.

 

CO-3 is ook te vinden op alternatievegeneeswijzen-info.nl