Stress en burn-out

De technieken die CO-3 hanteert, hebben bewezen zeer goed inzetbaar te zijn bij werkgerelateerde stress en burn-out klachten.

Neem contact op

Werkgerelateerde stress en burn-out klachten

Burn-out klachten, die vaak met een lang en stroperig proces gepaard gaan, zijn snel en blijvend te veranderen. Voor zowel de werkgever als werknemer is het een verademing om op een positieve manier met de stress gerelateerde klachten om te gaan en te ervaren dat de veranderingen die ingezet worden blijvend zijn. De behandelingen zijn resultaatgericht, maar vanuit respect naar het individu.

Omdat er ook gewerkt wordt aan het verkrijgen van inzicht in het waarom van belemmerende gedragspatronen, zorgt het gekozen traject ervoor dat valkuilen in het vervolg vermeden kunnen worden. Waardoor het voor de cliënt niet meer nodig is om de patronen die in eerste instantie geleid hebben tot de problemen, te herhalen. Hoewel we zeker de diepte in gaan, zullen de behandelingen niet bestaan uit eindeloze praatsessies. Het blijkt dat juist door alsmaar te praten de belemmerende gedachten en overtuigingen versterkt worden. Terwijl de inzet is om krachtiger en gewapend tegen stress uit de burn-out te komen.

Vaak zie je dat de eerste burn-out verschijnselen zich uiten in het ontstaan van angsten. Met behulp van EFT zijn deze zeer goed en snel te verhelpen. In mijn praktijk kom ik regelmatig tegen dat al na het tweede consult de angsten verdwenen zijn en er gewerkt kan worden aan herstel.

Maar ook vermoeidheidsklachten en fysieke klachten als gevolg van de overmatige stress kunnen aangepakt worden.

We beginnen het proces altijd met het accepteren van het feit dat juist jij in deze situatie bent beland. Door de angel van o.a. woede, schaamte, schuld en verdriet eruit te halen, is het mogelijk om sneller naar de werkelijke oorzaak van het ontstaan van deze burn-out te gaan kijken.

CO-3 biedt de mogelijkheid om een traject af te spreken waarbij het aantal behandelingen vooraf bepaald wordt.

Bij een ernstige burn-out is het advies om tenminste 5 consulten af te spreken. Bij voldoende motivatie van de cliënt is dit meestal voldoende om weer beweging in het proces te krijgen.

Meer weten over EFT?

Neem vrijblijvend contact op.

Direct contact